Ποιοτική μουσική χωρίς δικαιώματα

Η μουσική που χρησιμοποιούμε προέρχεται από πολλαπλές πηγές και τα μουσικά έργα συνδυάζονται με αυστηρά κριτήρια επιλογής σε εξειδικευμένα κανάλια, που προσφέρουν σε εσάς και τους πελάτες σας τον καλύτερο background ήχο.

Έχουμε φροντίσει η αναπαραγωγή της μουσικής μας σε κοινόχρηστους χώρους και καταστήματα στην Ελλάδα να είναι νόμιμη, αφού δεν έχουμε παραχωρήσει δικαιώματα σε ΕΔΕΜ, ΕΥΕΔ, ΑΕΠΙ, PRS, Αυτοδιαχείρηση, Grammo, Ερατώ, Απόλλων (GEA) ή οποιονδήποτε άλλον.

άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η καλύτερη μουσική χωρίς δικαιώματα στην Ελλάδα

Α. Ευρωπαϊκή αναγνώριση

Μουσική που έχει επιβεβαιωθεί από κρατικά αναγνωρισμένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, όπως είναι ο ΟΣΔ RadioPro Ltd, που είναι επίσημα αναρτημένος στον ιστότοπο του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου .

Η επιβεβαίωση γίνεται μέσω λογισμικού ελέγχου ψηφιακών αποτυπωμάτων ήχου, το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα μουσικά έργα δεν εκπροσωπούνται από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Β. Απευθείας από τον δικαιούχο

Ρεπερτόριο από πνευματικούς δημιουργούς που έχουν εμπιστευτεί αμερικανικές εκδοτικές εταιρείες μουσικής, για τη διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των μουσικών τους έργων, με την υποσημείωση ότι δεν επιθυμούν την είσπραξη αμοιβών για τα συγγενικά τους δικαιώματα από εισπρακτικούς οργανισμούς δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να παραιτούνται από το σχετικό δικαίωμα.

Μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα για καφετέριες
απελευθέρωση την επιχείρησή σου με μουσική χωρίς δικαιώματα

Γ. Επιλεγμένη Μουσική Public Domain

Μουσικά έργα σε καθεστώς “κοινού κτήματος” (public domain), η ελεύθερη χρήση των οποίων δεν περιορίζεται από το νόμο ή της οποίας οι νομικοί περιορισμοί έχουν λήξει. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Άρθρα 29- 31 του Ν.2121/1993) η οποία ακολουθεί την σχετική Κοινοτική Οδηγία της 29/10/1993, η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του δημιουργού.

Δ. Εκτελέσεις μουσικής από ΑΙ

Η εταιρεία μας προσφέρει  στο σύνολο των καναλιών της μουσική που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους, αλλά η εκτέλεση πραγματοποιείται από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), που αναπτύσσει εταιρεία, μέλος του Ομίλου μας.

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) έχει επιτρέψει τη δημιουργία μουσικής παραγωγής χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινων μουσικών και θέτει μια νέα προκλητική δυναμική στο πεδίο της διαχείρισης δικαιωμάτων μουσικής.

Μουσική χωρίς δικαιώματα για ξενοδοχείο

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΠΙ)

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 32450/2-3-2018 απάντηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στην Ελλάδα προς την Ετιαρεία μας, αναφέρει ότι:

“…εάν προκύπτει ρητά και με σαφήνεια ότι οι δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής του α. 49 ν. 2121/1993, όπως ισχύει, μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν εκπροσωπούνται από τον οργανισμό GEA ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό της αλλοδαπής με τον οποίο ο GEA έχει σύμβαση αμοιβαιότητας, τότε δεν οφείλονται για τους εν λόγω δικαιούχους δικαιώματα στον GEA για όσο χρονικό διάστημα οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν εκπροσωπούνται από κάποιον τέτοιο ΟΣΔ“.

Η απάντηση, η οποία παρουσιάζεται ολόκληρη παρακάτω για την ενημέρωση του κοινού, απεστάλη στην εταιρεία μας ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του τελευταίου νόμου Ν.4481/2017, που τροποποίησε και συμπλήρωσε το Ν.2121/1993.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας ξεκαθαρίζει ότι εφόσον ο χρήστης μουσικής δεν αναπαράγει στην πράξη μουσικά έργα που να εκπροσωπούνται από τον GEA, ή οποιονδήποτε άλλον ΟΣΔ στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει αμοιβές στους εισπρακτικούς οργανισμούς. Τέτοια ακριβώς είναι η μουσική που αναπαράγει το WAV.gr.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ

Εισάγετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας και θα ενεργοποιήσουμε άμεσα τη δωρεάν δοκιμή της πλατφόρμας μας για τρεις (3) ημέρες χωρίς την οποιοδήποτε υποχρέωση από την πλευρά σας.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας την ώρα που σας βολεύει για να σας εξηγήσει περισσότερα για το πακέτο των υπηρεσιών μας και τη μουσική χωρίς δικαιώματα.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ