Μην περιμένεις τα πρόστιμα για τη μουσική. Δράσε πριν το δικαστήριο!

Μουσική χωρίς πνευματικά δικαιώματα για γυμναστήριο

Η πραγματικότητα είναι ότι μετά το lockdown γίνονται αρκετές νομικές κινήσεις από τους εισπρακτικούς οργανισμούς δικαιωμάτων εναντίον των επιχειρήσεων που παίζουν εμπορική μουσική.

Κατά τη γνώμη μας, το δίκαιο είναι όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί το ρεπερτόριο των οργανισμών, για να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών της, να πληρώνει τις αντίστοιχες αμοιβές. Οι δικαιούχοι περιμένουν αυτά τα χρήματα, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και να ζήσουν, ειδικά σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Συμφωνούμε φυσικά ότι μόνιμη «παραφωνία» αποτελούν οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας επαγγελματίας είναι να αγνοήσει τις γραπτές επιστολές που λαμβάνει από τους οργανισμούς. Κάθε τέτοια επιστολή είναι μια επίσημη ενημέρωση οφειλής και θα οδηγήσει σε ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές και δικαστήρια.

Είναι λοιπόν προτεραιότητα των επιχειρήσεων, να απαντούν έγκαιρα σε αυτές τις ενημερώσεις:

α) είτε ενημερώνοντας τον αντίστοιχο οργανισμό ότι δεν παίζουν τη μουσική του, έχοντας επιλέξει έναν από τους ελάχιστους νόμιμους παρόχους στην αγορά,

β) είτε να προσπαθήσουν να βρουν μια συμβιβαστική λύση.

Η εταιρεία μας, εκτός από την παροχή μουσικής που δεν εκπροσωπείται από τους εισπρακτικούς οργανισμούς, παρέχει στους συνδρομητές της εξειδικευμένη υπηρεσία επίλυσης των θεμάτων αυτών, με συμβουλές και παρεμβάσεις, όπου χρειαστεί.

Επιλέξτε μουσική για την οποία δεν θα οφείλετε αμοιβές σε οργανισμούς, εφόσον ταιριάζει με το προφίλ της επιχείρησής σας, ή αντιμετωπίστε το πρόβλημα χωρίς να περιμένετε άλλο. Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στα δικαστήρια και να αντιμετωπίσετε μια πιθανή καταδίκη, για ένα θέμα που μπορεί να έχει εύκολη λύση.

Κλείστε αυτή τη στιγμή ένα τηλεφωνικό ραντεβού, για την ορθή ενημέρωσή σας, με την υποβολή της σχετικής φόρμας επικοινωνίας: https://www.wav.gr/help/