Σημαντική δικαστική απόφαση για τη μουσική στις επιχειρήσεις

Μουσική χωρίς δικαιώματα για φαστ φουντ

Το WAV.gr και η εταιρεία Hellenic Solution χαιρετίζουμε την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 349/2022, η οποία δημοσιεύτηκε την 14η Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο GEA δεν δικαιούται να εισπράττει αμοιβές εκ μέρους δικαιούχων που δεν εκπροσωπεί. Η αίτηση του εν λόγω οργανισμού κατά αλυσίδας επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσε μουσική αμερικανικού παρόχου απορρίφθηκε ως «ουσία αβάσιμη».

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε πως:

«Η κατά τεκμήριο όμως νομιμοποίηση της αιτούσας για την υποχρεωτική είσπραξη των συγγενικών δικαιωμάτων ηχογραφημένης μουσικής, μέσω στερεοφωνικής ή ραδιοφωνικής εγκατάστασης ή από το διαδίκτυο ή μέσω τηλεόρασης, δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου και δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής για μη εκπροσωπούμενο από την ίδια ρεπερτόριο από μη μέλη της, δηλαδή για δικαιώματα που δεν την έχουν ανατεθεί, είτε απευθείας από τους δικαιούχους, είτε βάσει συμβάσεων αμοιβαιότητας με άλλους ΟΣΔ του εξωτερικού, καθώς το ζήτημα αυτό είναι πραγματικό και χωρά ανταπόδειξη (βλ. σχετικά και το από το 12-09-2017 Δελτίο Τύπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη νόμιμη χρήση μουσικής σε καταστήματα)».

«Εξάλλου, το άρθρο 7 του ν. 4481/2017 που καθιερώνει ένα τεκμήριο αναφορικά με την νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, τόσο για την κατάρτιση συμβάσεων ή την είσπραξη αμοιβών, όσο και για τη δικαστική προστασία των έργων, αποτελεί κατά την κρατούσα νομολογία μαχητό τεκμήριο και όταν γίνεται επίκλησή του σε δίκη κατά κάποιου τρίτου, που χρησιμοποιεί το έργο χωρίς άδεια του οργανισμού ή δεν καταβάλει την εύλογη αμοιβή, ο τρίτος αυτός μπορεί να αποδείξει ότι η πραγματική αλήθεια είναι διαφορετική από την τεκμαιρόμενη»

Επί της ουσίας, η απόφαση δέχεται πως μια επιχείρηση δεν οφείλει αμοιβές στον GEA όταν δεν παίζει τη μουσική των δικαιούχων του GEA, κάτι που άλλωστε συμβαδίζει με την πάγια θέση της εταιρείας μας, όπως αυτή έχει υλοποιηθεί στην πλατφόρμα μας WAV.gr ( https://wav.gr )

Η εταιρεία μας θεωρεί πως η προαναφερόμενη απόφαση βρίσκεται στην ορθή κατεύθυνση και έχει αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για την οριστική λήξη των διεκδικήσεων οργανισμών στο όνομα δικαιούχων που δεν εκπροσωπούν.